Løn & HR

Hvem er vore løn- og HR kunder:

Vores kunder er først og fremmest de mindre virksomheder, der typisk har mellem 0-50 medarbejdere.

Kundekategorierne udgøres af produktionsvirksomheder, detailhandelsforretninger, håndværksmestre og servicevirksomheder.

Desuden har vi specialiseret os i at afvikle løn og HR for en af de landsdækkende kæder.

BPA Lønadministration for borgere med Borgerstyret Personlig Assistance er også et område, som vi har specialmedarbejdere til at varetage.