Historie

Viborg Erhvervsservice har igennem de seneste 18 år udført en lang række administrative og lokaliseringsmæssige opgaver for både helt små og mellemstore virksomheder.mappersorthvid

Vi startede 1. januar 1999 i et lokale her i ejendommen på 80 m2 med indehaveren og 1 deltidsansat.  Samme år blev vi udpeget som pilotprojektleder på Erhvervsministeriets initiativ om etablering af privat erhvervsservice.

I 2001 udvidede vi med vort Business Center Syd til i alt 350 m2, hvor andre virksomheder har kunnet leje lokaler og nyde godt af fælles servicefunktioner.

I juni 2006 blev vi udpeget som supportcenter for Bluegardens nye produkt: Lønadministration.

Fra november 2008 flyttede vi vort Business Center til den nordlige ende af bygningen, hvor vi i dag råder over 400 m2.

P.t. er der foruden indehaveren ansat 7 personer.